Lid worden

Iedereen kan in principe lid worden bij De Snelvoeters. Je hoeft je niet direct aan te sluiten maar we staan toe dat kandidaat leden een achttal keer kunnen meerijden bij wijze van proef. Als het je bevalt kan je kiezen en lid worden. Je betaalt het jaarlijks lidgeld. Het bestuur zal het nodige doen om voor alle nieuwe leden de clubkledij zo vlug mogelijk in orde te brengen.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt momenteel 120 € per jaar. Voor nieuwe leden wordt het eerste jaar 60 € extra aangerekend voor de nieuwe kledij (exclusief helm).

Elk jaar wordt er een verzekering afgesloten bij de V.W.B. voor elk lid. De club betaalt de jaarlijkse bijdrage en je kan zelf een bedrag terugtrekken van je ziekteverzekering (meestal 15 Euro) via een VWB verzekeringsattest dat naar elk clublid wordt gemaild.

Een exemplaar van het jaarlijks clubboek is in het lidgeld inbegrepen. Dit clubboek bevat niet alleen het clubreglement, ritbeschrijvingen, ledenlijst en een kalender van het nieuwe seizoen, maar ook verslagen van fietstochten en interviews met o.a. de nieuwe clubkampioen.

Gelegenheidsrijders

Deelname van gelegenheidsrijders aan officiële ritten ingericht door de De Snelvoeters, wordt niet aangemoedigd en is aldus niet toegelaten. Met gelegenheidsrijders wordt bedoeld fietsers die niet tot de club behoren en toch aan een rit deelnemen zonder de bedoeling op het verwerven van later volwaardig lidmaatschap.

Als uitzondering op deze regel wordt wel toegelaten dat familie of vrienden van clubleden die aangesloten zijn bij een wielerclub en die wegens omstandigheden (zoals revalidatie) niet kunnen deelnemen aan koersen, toch hun training kunnen hervatten met deelname aan een rit van WTC De Snelvoeters. De gelegenheidsrijder wordt wel gevraagd zich aan de normen van de groep te houden tijdens de rit en de normale gang niet te verstoren door bijvoorbeeld overdreven snel rijgedrag. De gelegenheidsrijder is zoals alle leden eveneens verplicht een valhelm te dragen.

Kledij

De basis clubkledij voor nieuwe leden bestaat uit:

  • Trui met korte mouwen
  • Trui met lange mouwen
  • Korte koersbroek
  • Lange koersbroek
  • ZEROrh+ valhelm (mits toeslag)